Aflasensor (KIT041)

Aflasensor(KIT041) test kitleri çiğ sütte 3+7 dakikada kantitatif olarak Aflatoksin M1   kalıntı tespitinde kullanılır.

Reaksiyon mekanizması:

Aflasensor aflatoksin M1 molekülüne özgü antibodi molekülünün özel bir membran üzerinde ilerlemesi prensibine dayanan bir testtir. Testin yapılabilmesi için iki bileşen gereklidir. Birincisi altın partiküllere bağlı antibodi içeren reaktif kabı (kuyucuklar), ikincisi ise çizgilerin bulunduğu çok katmanlı membran setinden yapılmış test şeritleridir.

3 dakikalık ilk inkübasyon aşamasında kuyucuklar içerisine eklenmiş olan sütte bulunan aflatiksin M1 moleküllerinin belirli sıcaklıkta (40°C) kuyucukta belirli miktarda bulunan antibodilere tutunması sağlanır. 7 dakikalık ikinci inkübasyon aşaması inkübatörün üzerine yerleştirilmiş test şeridinin otomatik olarak kuyucuk içerisine düşmesi ile başlar ve sütün membran üzerinde ilerlemesi ile devam eder. İlerleme süresince süt tutunma çizgilerinden geçer.

İkinci inkübasyon süresi sonunda test şeridi alt kısmında bulunan pamukçuk derhal çıkarılır hemen hemen Readsensor 2 optik okuyucuda okuma yapılır.

Readsensor 2 kullanım videosu için tıklayınız

Aflasensor broşürü  ve tespit limitleri tablosu için tıklayınız