Trisensor (KIT020/KIT034)

Trisensor (KIT035) test kitleri çiğ süt, UHT süt, pastörize süt, süt tozu, peynir altı suyu tozu gibi süt  ve işlenmiş süt ürünlerinin 3+3 dakikada BetalaktamTetrasiklin ve Sülfonamid grubu kalıntı antibiyotik moleküllerinin kontrolünde kullanılır.

Reaksiyon mekanizması:

Trisensor tek aşamada üç reseptörün membran üzerinde rekabetine dayanan bir testtir. Testin yapılabilmesi için iki bileşen gereklidir. Birincisi altın partiküllere bağlı antibiyotik çeşitine özgü antibodi ve reseptörler içeren reaktif kabı (kuyucuklar), ikincisi ise çizgilerin bulunduğu çok katmanlı membran setinden yapılmış test şeritleridir.

3 dakikalık ilk inkübasyon aşamasında kuyucuklar içerisine eklenmiş olan sütte bulunan antibiyotik moleküllerinin belirli sıcaklıkta (40°C) kuyucukta bulunan reseptör ve antibodilere tutunması sağlanır. 3 dakikalık ikinci inkübasyon aşaması inkübatörün üzerine yerleştirilmiş test şeridinin otomatik olarak kuyucuk içerisine düşmesi ile başlar ve sütün membran üzerinde ilerlemesi ile devam eder. İlerleme süresince süt tutunma çizgilerinden geçer.

Sütte kalıntı antibiyotik olmaması durumunda renk veren altın molekülleri tutunma hattına bağlanır ve koyu renk oluşur. Numunede kalıntı antibiyotik olması durumunda ise altın molekülleri antibiyotik molekülleri tarafından bloke edildiği için renk oluşumu gözlenmez. Kuyucuk içerisinde bulunan diğer özel moleküller de kontrol çizgisine renk verilmesini sağlar ve bu sayede referans noktası oluşur.

Sonuçların değerlendirilmesi:

  • Analiz sonucunun geçerli olabilmesi için kontrol çizgisinin analiz sonucunda mutlaka görünmesi gerekmektedir.
  • Eğer test çizgisi hiç görünmüyor ise FULL POZİTİF (tespit limitlerinden çok yüksek miktarda antibiyotik var)
  • Eğer test çizgisi renk yoğunluğu kontrol çizgisi renk yoğunluğundan az veya eşit ise LOW POZİTİF (tespit limitlerinde veya biraz üzerinde miktarda antibiyotik var),
  • Eğer test çizgisi renk yoğunluğu kontrol çizgisi renk yoğunluğundan fazla ise NEGATIF (tespit limitlerine göre antibiyotik yok) olarak değerlendirilir.

***Yanılmamak için test çizgilerinin renk yoğunluğu her zaman sadece kontrol çizgisinin renk yoğunluğu ile kıyaslanmalıdır. Her grup antibiyotiğin reseptör ve antibodi yapı ve miktarları birbirinden farklı olması nedeni ile birbirleri ile kıyaslandığında yanlış değerlendirmeye neden olabilir.

Kullanıcı veya dış çevre kaynaklı hataları engellemek amacıyla POZİTİF sonuçların bir test daha yapılarak teyit edilmesi önerilir.

Tüm Unisensor test Kitleri Reasensor 2 (Laboratuvar tipi optik okuyucu) veya Readip (cep tipi optik okuyucu) ile de okunabilmekte cihaz ekranından direk pozitif/negatif sonuç görüntülenebilmektedir.

Readip tanıtım videosu için tıklayınız

Readsensor 2 kullanım videosu için tıklayınız

Ürün kullanım videosu için tıklayınız

Ürün broşürü  ve tespit limitleri tablosu için tıklayınız